About Us

CCS Manutech Co., Ltd.

บริษัท ซีซีเอส แมนูเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งกระปุก ขวด ฝา จุกใน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ หัวปั้ม และหัวสเปรย์ ให้เลือกใช้ ตามรูปแบบมาตรฐานโรงงาน หรือ งานสั่งทำ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ เราเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เน้นการควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์และตรงต่อเวลา ทำให้ได้รับความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกจากเรา มีคุณภาพมาตราฐานสากล

บริษัทฯมีทีมงานผู้ชำนาญการด้านพลาสติก และเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างครบถ้วน หากท่านมีความต้องการให้ทางบริษัทฯรับใช้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับงานพลาสติกทุกชนิด บริษัทฯมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งเราให้สัญญากับลูกค้าทุกท่านว่าจะบริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของลูกค้า

เราให้บริการแบบครบวงจรทั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขึ้นโมล์ งานพิมพ์ สกรีนลาย เคเงิน เคทอง และงาน QC เราให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่าทั้งการให้บริการก่อนและหลังการขาย พร้อมการให้บริการแนะนำและทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเนื้อสินค้าของท่าน เพื่อท่านจะได้มั่นใจว่าได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการและไม่มีปัญหาเมื่อนำไปใช้งานจริง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตามปรัชญาการทำงานที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดว่า “ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือมาตรฐานของเรา”

วิสัยทัศน์ของเรา

เราจะเป็น Partner กับลูกค้า ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ สำหรับเครื่องสำอาง เวชสำอาง รวมทั้งให้คำปรึกษา และบริการอย่างครบวงจร

นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือมาตรฐานของเรา
ด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

MD

ธีรพันธ์ จรัสสุริยงค์

Managing Director

ที่ CCS เราทำงานบนหลักคิดที่จะเป็น Partner กับลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษา และบริการอย่างครบวงจรในเรื่องบรรจุภัณฑ์พลาสติก เราเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีม เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัย

ด้วยปรัชญาการทำงานที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดว่า “ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือมาตรฐานของเรา” ทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานพลาสติกทุกชนิด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในอนาคตอันใกล้นี้